اخبار کنفرانسها در مرکز ثبت کنفرانس ها و همایش  های کشور

اخبار کنفرانسها در مرکز ثبت کنفرانس ها و همایش های کشور

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ برگزاری : ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
برگزار کننده : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
توضیحات : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ با اهداف زیر برگزار می گردد :
پنجشنبه، ۵ آذر، ۱۳۹۴
چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تاریخ برگزاری : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
برگزار کننده : مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
محل برگزاری : فضای سایت
گروه : کشاورزی
توضیحات : در راستای تحكيم و عملياتي نمودن اين عزم فراگير و بهره برداري مناسب از بركات آن و همچنين به منظور پیشگیری از عوارض و مشكلات احتمالي پيش رو، نظر به تجربه برگزاری موفق همایش اول، دوم و سوم برگزاری چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار می تواند به عنوان یک ابزار كمكي ارزشمند، نقش مفید و مؤثری در اطلاع رسانی، تولید و تبادل دانش و ایجاد همگرایی در آرا و نظریات ذی نفعان کلیدی فرایند توسعه پايدار کشور ایفا نموده و با ارائه آخرین فناوریهای نوین در بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی، زمينه و بستر مناسبي براي تحقق عيني شعار محوري و راهبردي “توسعه پایدار- پایداری توسعه ” فراهم خواهد شد.
جمعه، ۶ آذر، ۱۳۹۴
اخبار پردیس پژوهشگران
اخبار کنفرانس، کارگاه و جشنواره
ثبت کنفرانس ها و همایش های شما
عضویت در خبرنامه